Cursus Duits voor technici

Doel

Na het doorlopen van de cursus bent u in staat om op professionele en effectieve wijze en met meer zelfvertrouwen te communiceren in het Duits. Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van uw (technische) woordenschat. Daarnaast leert u zich in informele en/of zakelijke contacten met Duitstalige relaties en collega's op correcte wijze uit te drukken. Zowel de mondelinge als de schriftelijke communicatie komen aan bod.

Inhoud

Professioneel taalgebruik
- Het kunnen beschrijven van de werking van machines en/of het leveren van technische producten en diensten
- Het geven van vakinhoudelijke informatie zoals het beschrijven van specifieke toepassingen, het oplossen van storingen en ingaan op mogelijke wensen van de klant
- Het vergroten van het technische vocabulaire en het hanteren van de vakterminologie. Deze onderwerpen worden behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden die door de deelnemers zelf worden aangedragen.

Gespreksvaardigheden
- Gesprekken voeren met zakelijke relaties en informele gesprekken voeren met zakelijke relaties en collega's volgens de in Duitstalige landen geldende conventies

Schrijfvaardigheid
- Het opstellen van zakelijke e-mails, brieven en memo's volgens de juiste stijl, spelling, grammatica en 'standaarduitdrukkingen'. Bij al deze vaardigheden wordt grammatica in principe aangeboden als ondersteunende rol

Telefoon etiquette
- Het voeren van zakelijke telefoongesprekken op het technische vakgebied volgens de in Duitsland geldende sociale conventies

Doelgroep

Medewerkers in een technische functie.

Werk/denkniveau

MBO

Bijzonderheden

Om de cursus optimaal toe te spitsen op de werkpraktijk zal met iedere deelnemer een intakegesprek gehouden worden. Aan de hand van deze intakegesprekken zal het trainingsprogramma en het cursusmateriaal worden samengesteld. Na de intakeprocedure wordt er een zo homogeen mogelijke groep geformeerd. Hierbij wordt gekeken naar het huidige taalvaardigheidniveau, de individuele leerwensen en de werkpraktijk van de deelnemers. Bij de intake wordt het aanvangsniveau ingeschaald conform de niveau-indeling naar het Europees referentiekader. Aan het eind van de cursus stelt de docent het behaalde eindniveau vast.

De nadruk in deze cursus ligt op de verbetering van uw gespreksvaardigheid. Om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken wordt in de cursus vanaf het begin voornamelijk Duits gesproken.

Duur
10 bijeenkomsten van 18.30 tot 21.00 uur

Cursusprijs
€ 1.050,00 exclusief BTW

Startdatum
11-09-2019 - HENGELO OV