Cursus Auditeren tegen IATF 16949:2016

Doel

Cursisten voorbereiden op het uitvoeren van systeem audits tegen de IATF 16949:2016 norm volgens de (competentie) eisen aan 1e en 2e partij auditors zoals gesteld in deze norm.

Inhoud

Soorten audits; scope, inzet en organisatie (algemeen)
De automotive process approach voor audits
Bepaling scope mini-audit binnen uw organisatie
Auditvragenlijst en auditplan; rolverdeling, interne communicatie en tijdsplanning
Effectief auditeren/interviewen; bewijs verzamelen en gedragscodes
Audit uitvoering; op bedrijfs-eigen processen onder begeleiding van de trainer(s)
Auditrapportage; vermeldenswaardige prestaties, verbeterkansen, afwijkingen
Presentatie auditbevindingen - rapportage en eindbespreking
De 'Rules for achieving and maintaining IATF recognition 5th edition' (op relevantie)
Coretoolsbasics (functie, doel en plaats binnen IATF 16949:2016)

Doelgroep

Deze training is bestemd voor eenieder die intern of bij leveranciers systeemaudits uitvoert tegen
IATF-16949:2016 (incl. relevante CSR's).

Werk/denkniveau

HBO+. Gedegen kennis van IATF-16949:2016 & ISO 9001:2015 is vereist.

Bijzonderheden

Auditeren is een vaardigheid! Deze intensieve vaardigheidscursus is gebaseerd op de ISO 19011 guideline en de IATF Auditor Guide. Tijdens de cursus wordt de gehele auditcyclus stapsgewijs doorlopen en tussentijds geëvalueerd op de verkregen vaardigheid. Rode draad is een audit van een vooraf gedefinieerd deel van uw activiteiten waarbij als oefening de gehele auditcyclus wordt doorlopen. Alles om de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen. Hierdoor kunt u zich niet alleen bekwamen in het voeren van audit-interviews, maar ook in het dossieronderzoek en het verzamelen van de juiste (audit)informatie uit computerbestanden. Naast de cursus zal e.e.a. door de deelnemers voorbereid (ca. een halve dag) moeten worden om een soepel verloop van de cyclus te bewerkstelligen.

Wellicht interessant voor u is de mogelijkheid om deze cursus af te ronden met een schriftelijk (open boek) toets. Hiervoor verwijzen wij graag naar onze module 'Auditor examen IATF 16949:2016'.

After-Sales Service: Na het volgen van cursus kunnen deelnemers voor vragen omtrent de juiste interpretatie van het geleerde bij toepassing in de eigen bedrijfsomgeving terugvallen op de docent middels vraagstelling via e-mail. Voorwaarde hierbij is wel dat de lessen volledig gevolgd zijn.

Duur
2,5 dag

Cursusprijs
Op aanvraag

Startdatum
Op aanvraag -