Cursus Auditeren tegen ISO 9001:2015

Doel

Cursisten voorbereiden op het uitvoeren van interne audits tegen de ISO 9001:2015 norm.

Inhoud

Inleiding verschillende soorten audits; scope, inzet en organisatie (algemeen)
Oefening bepaling scope mini-audit binnen uw organisatie
Inleiding structuur en toepassing van auditvragenlijsten (algemeen) en opstellen auditplan
Oefening auditvragenlijst opstellen of scope van eigen checklist
Oefening auditplan opstellen; rolverdeling, interne communicatie en tijdsplanning
Inleiding effectief auditeren/interviewen; bewijs verzamelen en gedragscodes
Oefening audit uitvoering; op bedrijfs-eigen processen onder begeleiding van de trainer(s)
Inleiding auditrapportage; vermeldenswaardige prestaties, verbeterkansen, afwijkingen
Oefening presentatie auditbevindingen - rapportage en eindbespreking

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor interne auditors die tegen ISO 9001:2015 auditeren.

Werk/denkniveau

HBO+. Kennis van ISO 9001:2015 is vereist.

Bijzonderheden

Deze cursus is gebaseerd op de ISO 19011 guideline en bestaat grotendeels uit praktijkoefeningen. Tijdens de cursus wordt de gehele auditcyclus stapsgewijs doorlopen en tussentijds geëvalueerd op de verkregen vaardigheid. Rode draad is een audit van een vooraf gedefinieerd deel van uw activiteiten waarbij als oefening de gehele auditcyclus wordt doorlopen. Alles om de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen. Hierdoor kunt u zich niet alleen bekwamen in het voeren van audit-interviews, maar ook in het dossieronderzoek en het verzamelen van de juiste (audit)informatie uit computerbestanden.

After-Sales Service: Na het volgen van cursus kunnen deelnemers voor vragen omtrent de juiste interpretatie van het geleerde bij toepassing in de eigen bedrijfsomgeving terugvallen op de docent middels vraagstelling via e-mail. Voorwaarde hierbij is wel dat de lessen volledig gevolgd zijn.

Duur
2 dagen

Cursusprijs
Op aanvraag

Startdatum
Op aanvraag -