Cursus 8D-Protocol voor probleemoplossing

Doel

Deelnemers inzicht verschaffen in de juiste toepassing en werking van team-gestuurde probleemoplossing (gebaseerd op de werkwijze voor "disciplined problemsolving" in de automobielindustrie) bij (productie)problemen volgens een gestructureerde aanpak en communicatie. "8D" (afkomstig van Ford) is een gestructureerde werkwijze om (productie)problemen te analyseren en op te lossen op basis van feiten en wordt wereldwijd toegepast in allerlei vormen en maten. Graag verwijzen wij naar onze aanvullende module "Kwaliteitstechnieken (basis)" waarin een scala aan (kwantitatieve) kwaliteitstechnieken wordt behandeld om te komen tot de oorzaak van een probleem.

Inhoud

- Het stappenplan achter "8D"
- Klacht categorieën en specifieke afhandeling
- Opbouw van het protocol en communicatie naar de klant
- Invloed van klant-specifieke eisen aan klachtafhandeling
- Symptoom-Faalwijze-Oorzaak
- Diverse voorbeelden en interactieve cases*
- Relatie met Failure Mode & Effects Analysis en Control Plan

Opzet:
De nadruk van deze workshop ligt op inzicht in de logica van het "8D-protocol" en het onderscheid tussen de verschillende "aanvliegroutes" als een probleem zich aanmeldt. Veel aandacht wordt besteed aan een juiste adressering van het probleem, de eisen aan de daaropvolgende stappen en de timing hiervan, omdat verwarring en onjuiste communicatie in veel gevallen het probleem vaak complexer maakt dan het is. Onderdeel van de training zijn een aantal interactieve oefeningen* waarbij de gehele cyclus wordt doorlopen van klacht/probleemmelding t/m de afsluiting van de "8D".

* Hierbij kunnen eigen probleem-records meegenomen worden.

Doelgroep

Eenieder die een bijdrage moet leveren in de oplossing van klant klachten en/of (productie)problemen met onbekende of niet-herkende oorzaak en de maatregelen tegen herhaling hiervan.

Werk/denkniveau

MBO+/HBO (bij voorkeur technisch).

Duur
Cursustijd: 1 dag.
Groepsgrootte: 8 - 12 personen

Cursusprijs
Op aanvraag

Startdatum
Op aanvraag - HENGELO OV