Cursus Technische bedrijfskunde voor de maakindustrie

In de huidige maakindustrie zien we steeds meer dat de verantwoordelijkheid steeds verder omlaag schuift binnen het bedrijf. Vanwege deze ontwikkeling wordt er steeds meer gevraagd van de medewerker op de werkvloer.

Inhoud

Na het volgen van de cursus technische bedrijfskunde voor de maakindustrie beheers je de vaardigheden uit de volgende modules:

Projectmanagement
- Je kan een projectvoorstel te maken
- Je kan een projectplan opstellen
- Plannen van de beheersfactoren tijd, geld, kwaliteit, organisatie en informatie
- Bepalen van de risico's
- Risico-reducerende maatregelen voorstellen
- Je kan de uitvoering van het project monitoren en bijsturen
- Je kan het project evalueren

Een goede voorbereiding is het halve werk! Dit geldt zeer zeker voor projecten. Een project is altijd uniek en gaat gepaard met veel onzekerheden. Voor een project is een goed projectplan een belangrijke succesfactor. Door projectmatig te werken leer je hoe je een project beheerst en rekening houdt met de onzekerheden, zodat het eindresultaat bereikt kan worden.

Operationele productiebesturing
- Je kan een productieplanning opstellen
- Je hebt inzicht in voorraadbeheersing
- Je kan ERP en MRP-software toepassen
- Je hebt inzicht in kwaliteitsmanagement
- Je kan een kostprijs berekenen
- Je hebt inzicht in samenwerking en communicatie in organisaties
- Je kan de root cause analysis methode toepassen

In een productiebedrijf draait het voortdurend om tijd, kwaliteit en kosten. Beheersing van deze factoren kan soms lastig zijn. In de module operationele productiebesturing, leer je technieken om deze factoren te beïnvloeden. Daarbij is een goede samenwerking en communicatie tussen de betrokken afdelingen en medewerkers essentieel. Je leert hoe je hier een actieve bijdrage aan kunt leveren.

Operational Excellence
- Je hebt inzicht in de samenhang tussen organisatiedoelen, producten, het primaire proces, informatie, organisatie en besturing
- Je kunt processen analyseren
- Je hebt inzicht in verbeterconcepten voor processen

Een efficiënt productieproces is een proces waarbij alles goed op elkaar afgestemd is. Om de activiteiten in dit proces uit te voeren heb je de juiste mensen nodig. Zij hebben weer tijdige, volledige en correcte informatie nodig. Om het proces te kunnen besturen zijn goede indicatoren nodig. Al deze aspecten worden in samenhang besproken, waarbij het model voor Operational Excellence als rode draad gebruikt wordt.

Industrie 4.0 / Innovatie
- Je hebt inzicht in de principes van Industrie 4.0
- Je kan het huidige productieproces analyseren op de gereedheid voor Industrie 4.0
- Je kan een plan opstellen voor de inrichting van Industrie 4.0 in de eigen organisatie

Voor sommige organisaties is het een manier om zich te onderscheiden van anderen. Voor andere organisaties is het een must, om de strijd met de concurrentie aan te kunnen. Industrie 4.0 is in korte tijd een begrip geworden in de maakindustrie. Je gaat onder andere inventariseren of jouw organisatie klaar is voor deze stap.


Persoonlijke effectiviteit, ontwikkeling & communicatie
- Je bent in staat om binnen een projectteam effectief samen te werken
- Je krijgt bewustwording en inzicht in persoonlijke voorkeuren
- Je bent in staat om vanuit je eigen voorkeur te communiceren
- Je krijgt inzicht in mens- en taakgericht werken
- Je beheerst diverse vraagstellingstechnieken
- Je leert omgaan met weerstand
- Je kunt feedback geven en ontvangen en kent de toevoegde waarde hiervan

Persoonlijke kenmerken liggen aan de basis van gedrag en communicatie. Door zelfinzicht, bewustwording en theorie leer je gebruik te maken van jouw kwaliteiten. Waardoor jij makkelijker kunt afstemmen en verbinden met anderen. Dit zal ertoe leiden dat de efficiëntie wordt verhoogd en de samenwerking wordt verbeterd.

Doelgroep

Medewerkers die werkzaam zijn in de maakindustrie en meer inzicht willen in de bedrijfsprocessen.

Werk/denkniveau

Havo of mbo-niveau 4, met werkervaring.

Bijzonderheden

Elke module wordt afgesloten met een opdracht.
De studiebelasting voor deze cursus is 3 - 6 uren per week.

Duur
32 bijeenkomsten van 13.00 - 20.00 uur, eens per week. (circa één jaar)

Van de 32 bijeenkomsten zijn er 3 bijeenkomsten bij een outdoorlocatie.

Cursusprijs
€ 5.195,00 exclusief BTW

Startdatum
03-10-2019 - HENGELO OV
07-10-2019 - BEST