Cursus CNC programmeren, -draaien en -frezen | Zomeractie

Doel

Na het doorlopen van de cursus heeft u praktische vaardigheden in het produceren met behulp van CNC gestuurde frees/draaiproductiemachines.

Besturingsmogelijkheden: Fanuc, Siemens of Heidenhain.

Inhoud

CNC-programmeren:
DIN-ISO
Absoluut en incrementeel programmeren
Elementaire G- en M-functies
Lineaire en circulaire bewegingen
Afschuiningen en afrondingen
Beitel-/Frees-radiuscompensatie
Baanbewegingen en overgangen
Gereedschapsselectie
Sprong- en herhaalfuncties
Cycli
Vlakkenkeuze (alleen frezen)

CNC-draaien of frezen:
Programma voor werkstuk maken, intoetsen en simuleren, controleren en eventueel corrigeren en opslaan op USB
Overzenden van het programma naar de machine
Bepalen van werkstuknulpunt
Gereedschappen afstellen op de machine of m.b.v. een voorinstelapparaat
Een product maken met een eigen geschreven programma
Meten, correctie m.b.v. offset

Doelgroep

Geschoolde vaklieden, betrokken bij de voorbereiding, planning en realisatie van verspanende productie.

Werk/denkniveau

MBO (MTS)

Bijzonderheden

Keuzemogelijkheden: Fanuc, Heidenhain, Siemens

Bij de cursus CNC-Draaien en -Frezen wordt er gewerkt aan industriële productiemachines in tegenstelling tot bij de cursus CNC-Programmeren. Iedere cursist heeft tijdens de cursus een programmeercomputer ter beschikking.
Voor cursisten die de wiskunde niet goed beheersen wordt geadviseerd de cursus Contouren Omrekenen als voortraject te volgen. Voor cursisten die geen numerieke ervaring hebben wordt geadviseerd de cursus Voortraject CNC-programmeren als voortraject te volgen.
Vervolgmogelijkheden: Opspantechniek, Verspaningstechniek, CNC-Draaien Vervolg, CNC-Frezen Vervolg

Duur
5 cursusdagen van 9.00 - 16.30 uur.

Cursusprijs
€ 2.295,00 exclusief BTW

Startdatum
04-07-2019 - HENGELO OV
13-09-2019 - BEST
13-09-2019 - HENGELO OV
16-09-2019 - HENGELO OV
08-11-2019 - HENGELO OV